BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
The Official Website of
Sibu Municipal Council

Profile < CouncillorProfile < Councillor
List Of Councillors
Committee System

History : SUDC
History : SMC
Sibu Urban District Council (SUDC)
Sibu Municipal Council (SMC)


1958 - 1959
1959 - 1963
1963 - 1981
1981 - 1983
1983 - 1985
1985 - 1987
1988 - 1990


1991 - 1992
1993 - 1994
1995 - 1996
1998
1999 - 2000

2004 - 2006
2009
2010 - 2013
2014 - 2015
2016 - 2018
2019 - 2021

Council Chairman :

Datuk Yao Ping Hua

Deputy Chairman :

Tieu Sung Seng

Councillor :

1.

Tuan Haji Ajamain bin Ibrahim

2.

Bujang bin Ahmad Zaidi

3.

Cheng Chung Ching

4.

Cheng Yew Jock

5.

Chew Peng Ann

6.

Chua Ngung Ngo

7.

Dayang Pauziah binti Haji Hashim

8.

Douglas Sullang

9.

Henry Barayan anak Kandawang

10.

Tuan Haji Ismail bin Sanyut

11.

Joseph Tang Chock Chung

12.

Katie Lau

13.

Kong Sien Han

14.

Oliver Kuo Ging Bing

15.

Paul Wong Hieng Bing

16.

Dr. Soon Choon Teck

17.

Stephen Tang Chew

18.

Tan Kheng Aik

19.

YB Thomas Hii King Hiong

20.

Tuan Haji Wan Hamid Edruce bin Tuanku Haji Mohd.

21.

William Lau Kung Hui

22.

William Ting Wee Ung

23.

Wong Chih Yong

24.

Wong Kie Yik