BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 23 Oct 2019
Version 8.2.2
List Of Councillors : 1981 - 1983List Of Councillors : 1981 - 1983
[ About SMC < History < Sibu Municipal Council (SMC) ]
[ Profile < Councillor < List Of Councillors ]

 

Council Chairman :

Datuk Yao Ping Hua

Deputy Chairman :

Tieu Sung Seng

Councillor :

1.

Tuan Haji Ajamain bin Ibrahim

2.

Bujang bin Ahmad Zaidi

3.

Cheng Chung Ching

4.

Cheng Yew Jock

5.

Chew Peng Ann

6.

Chua Ngung Ngo

7.

Dayang Pauziah binti Haji Hashim

8.

Douglas Sullang

9.

Henry Barayan anak Kandawang

10.

Hii King Hiong

11.

Ismail bin Sanyut

12.

Joseph Tang Chock Chung

13.

Katie Lau

14.

Kong Sien Han

15.

Kuo Ging Bing

16.

Dr. Soon Choon Teck

17.

Stephen Tang Chew

18.

Tan Kheng Aik

19.

Ting Wee Ung

20.

Wan Hamid Edruce bin Tuanku Haji Mohd.

21.

William Lau Kung Hui

22.

Wong Chih Yong

23.

Wong Hieng Bing

24.

Wong Kie Yik

Both Chairmanship and Deputy Chairmanship continued till end of 1987.