BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
The Official Website of
Sibu Municipal Council

Profile < CouncillorProfile < Councillor
List Of Councillors
Committee System

History : SUDC
History : SMC
Sibu Urban District Council (SUDC)
Sibu Municipal Council (SMC)


1958 - 1959
1959 - 1963
1963 - 1981
1981 - 1983
1983 - 1985
1985 - 1987
1988 - 1990


1991 - 1992
1993 - 1994
1995 - 1996
1998
1999 - 2000

2004 - 2006
2009
2010 - 2013
2014 - 2015
2016 - 2018
2019 - 2021

Council Chairman :

Ting Chew Huat

Vice Chairman :

Philip Atan

Councillor :

1.

Honorable Ainnie bin Dhoby

2.

Brahim bin Haji Taha

3.

Chiew Kim Poon

4.

Honorable Chieng Hie Kwong

5.

Chua Chui Thong

6.

Jamal bin Haji Dris

7.

John Lao Kiing Chong

8.

Kong Chung Siew

9.

Kong Sung Seng

10.

Lau Gah Liew

11.

Lau Hieng Ing

12.

Lee Yu Yong

13.

Peter Jong Kuet Siong, M.B.E.

14.

Tan Boon Teck

15.

Teo Kui Seng

16.

Tieu Sung Seng

17.

Ting Chew Hin

18.

Wong Ngi Chang

19.

Yao Kheng Sui