BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 16 Oct 2019
Version 8.2.2
Client's Charter Achievement 2016Client's Charter Achievement 2016

Client's Charter | Client's Charter Achievement : 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Piagam Pelanggan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
Aduan diterima daripada Talikhidmat akan disalurkan ke seksyen/unit berkenaan dengan segera dan perakuan penerimaan akan diberikan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dan makluman serta tindakan susulan tersebut oleh seksyen/unit berkenaan kepada pengadu akan diambil dalam tempoh 15 hari bekerja selepas aduan dibuat. 99.51

89.27
98.53

80.88
99.32

76.69
99.42

79.24
99.10

72.46
98.97

85.86
99.25

89.89
88.67

66.51
99.74

47.76
98.71

71.84
99.12

82.70
99.18

61.63

Segala pembayaran akan dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap daripada bahagian/unit yang berkaitan.

98.57
99.33
99.20
94.00
89.90
92.86
98.68
94.00
93.33
95.77
95.77
87.10