BM  | EN
Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Kemaskini Pada: 21 Okt 2017
Versi 8.0.2c
Sistem Jawatankuasa baruSistem Jawatankuasa baru
[ Profail < Kaunselor < Sistem Jawatankuasa ]

 

Pada masa ini Majlis Perbandaran Sibu mempunyai 32 orang kaunselor termasuk Pengerusi dan Timbalan Pengerusi yang dilantik oleh Kerajaan Negeri untuk tempoh dua (2) tahun.

Majlis menjalankan urusan harian melalui sistem Jawatankuasa. Pada masa ini terdapat lapan (8) Jawatankuasa Bertindak :-

  1. Kawalan Bangunan & Pengindahan Bandar

  2. Kegunaan Am & Perkhidmatan Komuniti

  3. Kerja & Trafik

  4. Kesihatan Awam, Persekitaran & Perkhidmatan Perbandaran

  5. Lembaga Tender

  6. Pasar & Penjaja Runcit

  7. Perancangan, Kewangan & Penjawatan

  8. Sosial & Pembangunan Komuniti

Kesemua lapan (8) Jawatankuasa di atas biasanya mengadakan mesyuarat sebulan sekali. Jawatankuasa induk mungkin melantik jawatankuasa kecil untuk menguruskan perkara yang khusus seperti Jawatankuasa Kecil Pemilihan dilantik oleh Jawatankuasa Perancangan, Kewangan & Penjawatan untuk menemuduga dan memilih pemohon untuk mengisi jawatan kosong di Majlis, jika ada.

Semua Jawatankuasa perlu mengemukakan laporan keputusan yang dibuat oleh mereka dalam Mesyuarat Penuh Bulanan yang biasanya akan diadakan sebulan sekali untuk ditimbang sebelum dilaksanakan oleh pegawai Majlis.

Ahli Jawatankuasa terdiri daripada kaunselor dan di antara mereka seorang Pengerusi dan Naib Pengerusi dilantik untuk mengetuai setiap jawatankuasa.


Senarai Pengerusi, Naib Pengerusi & Ahli Jawatankuasa MPS Untuk 2014 & 2015
Nama Jawatankuasa Pengerusi Naib
Pengerusi
Ahli
Kawalan
Bangunan
&
Pengindahan
Bandar
Kr. Tonny
Hii
Yii
Yik
Kr. Jimmy
De
Rozario
@
Abdul
Rahman

YBhg Datuk Tiong Thai King
YBhg Dato Wong Kee Yew
Kr. Abang Iskandar bin Abang Latip
Kr. John Ujang anak Santak
Kr. Kiew Shyh Yong
Kr. Lai Chiong Ann
Kr. Lau Hui Sing
Kr. Lily Tiong Kai Li
Kr. Paulus Dandee anak Temenggong Banyang
Kr. Tuan Haji Rabek bin Hamid
Kr. So Teck Kee
Kr. Ting Tung Hua
Kr. Wong Kwong Lee
Kr. Yek Hock Yin

Kegunaan
Am
&
Perkhidmatan
Komuniti
Kr. Chiong
Siong
Teck
Kr. Tang
Sing
Kiong

YBhg Datuk Tiong Thai King
YBhg Dato Wong Kee Yew
Kr. Chieng Jin Ek
Kr. Jimmy De Rozario @ Abdul Rahman
Kr. Lai Chiong Ann
Kr. Lau Hui Sing
Kr. Lau Kiing Yiing
Kr. Tuan Haji Rabek bin Hamid
Kr. Thomas Tang Ching Meng
Kr. Ting Tung Hua
Kr. Tonny Hii Yii Yik
Kr. Wong Liang Tai
Kr. Yap Ah Kiat
Kr. Zaiton binti Abdul Kader

Kerja
&
Trafik
Kr. Wong
Kwong
Lee
Kr. Abang Iskandar
bin
Abang
Latip

YBhg Datuk Tiong Thai King
YBhg Dato Wong Kee Yew
Kr. Jimmy De Rozario @ Abdul Rahman
Kr. Kiew Shyh Yong
Kr. Lily Tiong Kai Li
Kr. Paulus Dandee anak Temenggong Banyang
Kr. Siao Sing Tiong
Kr. So Teck Kee
Kr. Tang Sing Kiong
Kr. Tong Hing Lee
Kr. Tonny Hii Yii Yik
Kr. Wong Liang Tai
Kr. Yek Hock Yin

Kesihatan
Awam,
Persekitaran
&
Perkhidmatan
Perbandaran
Kr. Ting
Tung
Hua
Kr. Sylvia
Kong
Ming
Yii

YBhg Datuk Tiong Thai King
YBhg Dato Wong Kee Yew
Kr. Chiong Siong Teck
Kr. Ibrahim bin Laili
Kr. Jimmy De Rozario @ Abdul Rahman
Kr. Kiew Shyh Yong
Kr. Sempurai Petrus Ngelai
Kr. Siao Sing Tiong
Kr. Teo Ming Lung
Kr. Toh Jack Kuong
Kr. Tong Hing Lee
Kr. Wong Hie Ping
Kr. Yap Ah Kiat

Lembaga
Tender
Kr. Tuan
Haji
Rabek
bin
Hamid
Kr. Thomas
Tang
Ching
Meng

YBhg Datuk Tiong Thai King
YBhg Dato Wong Kee Yew
Kr. Chieng Jin Ek
Kr. Ibrahim bin Laili
Kr. John Ujang anak Santak
Kr. Lau Kiing Yiing
Kr. Siao Sing Tiong
Kr. Sylvia Kong Ming Yii
Kr. Tang Sing Kiong
Kr. Tong Hing Lee
Kr. Wong Hie Ping
Kr. Wong Kwong Lee

Pasar
&
Penjaja
Runcit
YBhg
Dato
Wong
Kee
Yew
Kr. Kiew
Shyh
Yong

YBhg Datuk Tiong Thai King
Kr. Abang Iskandar bin Abang Latip
Kr. Chieng Jin Ek
Kr. Lily Tiong Kai Li
Kr. Paulus Dandee anak Temenggong Banyang
Kr. Sempurai Petrus Ngelai
Kr. So Teck Kee
Kr. Teo Ming Lung
Kr. Thomas Tang Ching Meng
Kr. Toh Jack Kuong
Kr. Wong Hie Ping
Kr. Wong Liang Tai
Kr. Yap Ah Kiat
Kr. Zaiton binti Abdul Kader

Perancangan,
Kewangan
&
Penjawatan
YBhg
Dato
Wong
Kee
Yew
Kr. Paulus
Dandee
anak
Temenggong
Banyang

YBhg Datuk Tiong Thai King
Kr. Chiong Siong Teck
Kr. Lau Kiing Yiing
Kr. Tuan Haji Rabek bin Hamid
Kr. Sempurai Petrus Ngelai
Kr. Sylvia Kong Ming Yii
Kr. Tang Sing Kiong
Kr. Thomas Tang Ching Meng
Kr. Ting Tung Hua
Kr. Tonny Hii Yii Yik
Kr. Wong Kwong Lee

Sosial
&
Pembangunan
Komuniti
Kr. Sempurai
Petrus
Ngelai
Kr. Wong
Hie
Ping

YBhg Datuk Tiong Thai King
YBhg Dato Wong Kee Yew
Kr. Abang Iskandar bin Abang Latip
Kr. Chiong Siong Teck
Kr. Ibrahim bin Laili
Kr. John Ujang anak Santak
Kr. Lai Chiong Ann
Kr. Lau Hui Sing
Kr. Sylvia Kong Ming Yii
Kr. Teo Ming Lung
Kr. Toh Jack Kuong
Kr. Yek Hock Yin
Kr. Zaiton binti Abdul Kader